Meer statushouders aan het werk door motie Nieuwegeinse VVD

Op donderdag 5 juli is tijdens de gemeenteraadsvergadering de motie "statushouders naar werk" van de Nieuwegeinse VVD aangenomen met een ruime meerderheid. De motie werd samen ingediend met VSP, D'66, PvdA en gesteund door Lokale Vernieuwing en CDA. De Nieuwegeinse VVD wil met deze motie een extra impuls geven aan de integratie van statushouders door een extra stimulans te geven aan uitstroom uit de bijstand naar een betaalde baan.

 

Klik voor meer informatie over deze motie van de Nieuwegeinse VVD op pen.nl op de foto bij dit artikel.

Reactie schrijven

Commentaren: 0