Mooi Nieuwegein!


De gemeente geeft geen euro teveel uit.

Het huishoudboekje van de gemeente Nieuwegein moet op orde zijn. Ik wil dat we binnen de afgesproken begroting blijven, omdat we een euro maar 1 keer kunnen uitgeven. En aangezien het uw belastinggeld is dat we uitgeven, wil ik dat de gemeente heel zorgvuldig omgaat met de keuzes die worden gemaakt. Hierbij komt mijn ervaring als boekhouder en ondernemer goed van pas, want in beide functies moet je goed op de centen letten.

Iedereen die kan werken, werkt.

Een uitkering is een vangnet als je echt niet zelf een betaalde baan kan krijgen. Ik wil het aantal uitkeringen naar beneden brengen in onze wijk, zodat zoveel mogelijk inwoners in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Zeker nu de economie groeit. Daarnaast heb ik als hoofd Werk & Inkomen gemerkt dat een baan ervoor zorgt dat er sociale contacten worden opgebouwd en het leven weer zinvoller wordt. Dat gun ik iedereen.

Veiligheid is topprioriteit in onze wijk.

Iedereen wil zich veilig voelen in onze wijk en de eigen woning. Dat betekent dat criminaliteit hard moet worden aangepakt en indien mogelijk voorkomen. We kunnen dat onder andere realiseren door meer bijzondere opsporingsambtenaren in te zetten in onze buurt en de ogen en oren goed open te houden. Mijn doel is het aantal woning- en auto inbraken in onze wijk te verlagen, zodat we ons veilig kunnen blijven voelen.Goed en betaalbaar wonen.

Het is belangrijk om in onze wijk minimaal 75% koopwoningen te hebben, zodat er mogelijkheden blijven om door te stromen naar een andere koopwoning. Daarnaast gun ik jongeren een starterslening om een eerste huis te kunnen kopen.

De maatschappij ontwikkelt zich in een hoog tempo. Zo ontstaan er steeds nieuwe woonvormen. Ruimte geven aan deze nieuwe ontwikkelingen is belangrijk om zowel jongeren als ouderen een betaalbare woning te kunnen bieden nu en in de toekomst. Dat wil toch iedereen.

Vlot, veilig en goedkoop vervoer.

De doorstroom van het verkeer op onder andere de AC Verhoefweg moet vlotter door middel van een "groene golf". Op deze manier kan bij de toegestane snelheid door worden gereden, zonder bij ieder verkeerslicht te moeten stoppen. Veel inwoners van onze wijk kopen de boodschappen op City Plaza. Wij gunnen het onze inwoners dat de parkeerkosten zo laag mogelijk worden gehouden. Natuurlijk staat veiligheid altijd voorop. Veilige wegen voor fietsers en voetgangers is zeer belangrijk.

Goede zorg voor iedereen, jong en oud.

De maatschappij is steeds individualistische geworden. Daarnaast zijn er in onze wijk een groot aantal eenpersoons huishoudens. Bij ouderen ligt eenzaamheid op de loer. Ik wil dat we daar aandacht voor hebben vanuit de buurt en de gemeente. Jongeren zijn de toekomst, maar helaas groeit niet iedere jongere op in een veilige omgeving. Ik wil dat we waakzaam zijn en vroegtijdig jongeren signaleren die (professionele) hulp nodig hebben en maatwerk wordt geboden indien noodzakelijk.
Innovatief werken aan een duurzame toekomst.

Het is voor onze wijk belangrijk dat het openbaar groen frequent wordt onderhouden. Dat zorgt voor een mooie wijk en minder criminaliteit. Daarnaast is het geen optie om windturbines bij te bouwen in Nieuwegein. De voorkeur gaat uit naar aardgas vrij aanleggen van alle nieuw te bouwen huizen vanaf 2018. De gemeente zal samen met ondernemers op zoek moeten gaan naar innovatieve duurzame oplossingen voor onze gemeente om onze wijk toekomstbestendig te maken.

De gemeente is er voor alle inwoners in Nieuwegein.

De gemeente is er voor u en niet andersom. Dat betekent dat de gemeente Nieuwegein goed bereikbaar moet zijn voor iedere inwoner. Daarnaast is het belangrijk dat we zo weinig mogelijk regels hebben voor onze inwoners en bedrijven. Daar waar er minder regels kunnen zijn, wil ik dat voor u realiseren. Tenslotte is het van groot belang dat we een efficiënte en effectieve gemeentelijke organisatie hebben. Een kleine en slagvaardige gemeente om u zo goed mogelijk te faciliteren.

Het volledige verkiezings-programma van de VVD.

Op mijn site heb ik de speerpunten gezet uit het verkiezingsprogramma 2018 van de VVD die belangrijk zijn voor onze wijk. Vanzelfsprekend bestaat het programma van de VVD uit veel meer punten die we willen bereiken. Als u interesse heeft om het hele document te lezen, klik dan op de onderstaande link.